Oplatí sa používať jednorazové spekulá?

VÝHODY POUŽÍVANIA JEDNORAZOVÝCH SPEKULÍ

Jednorazové nástroje sú medzi lekármi čoraz populárnejšie. Podstatné výhody používania jednorazových spekulí sú:

 1. Vyššia efektívnosť vďaka ušetrenému času, ktorý sa inak musí venovať na sterilizáciu prístrojov,
 2. Nižšie náklady, nemusíte kupovať sterilizátor, prípravky na sterilizáciu, ušetríte na mzdových nákladoch personálu,
 3. Vyššia bezpečnosť pacientok – používanie jednorazových nástrojov obmedzuje riziko nozokomiálnych infekcií,
 4. Väčší komfort Pacientok – plastové spekulá počas vyšetrenia vyvolávajú menšie nepohodlie, ako kovové (na viacnásobné použitie) spekulá.

POUŽÍVANÍM JEDNORAZOVÝCH SPEKULÍ UŠETRÍTE ČAS

V prípade spekulí na opakované použitie, proces používania vyzerá nasledujúco:

 1. Vykonanie vyšetrenia pacientky
 2. Zabalenie a preprava použitého spekula na sterilizáciu
 3. Očistenie spekula
 4. Dezinfekcia a sterilizácia
 5. Kontrola a opätovná preprava spekula

Trvanie celého cyklu (závisí od počtu pacientok) – až 1,75 hod./deň

Používanie jednorazových spekulí umožňuje nevykonávať niektoré časovo náročné činnosti, a celý proces používania vyzerá nasledujúco:

 1. Vykonanie vyšetrenia pacientky
 2. Vyhodenie spekula
 3. Likvidácia odpadu

Jednorazové spekulá nevyžadujú dodatočné činnosti, na vykonanie ktorých musí niekto venovať určitý čas.

VYŠŠIA BEZPEČNOSŤ PACIENTOK

Skutočná sterilizácia prístrojov na viacnásobné použitie (vrátane spekulí) je podstatná na minimalizáciu rizika infekcií súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou. Ale množstvo infekčných faktorov, ktoré vyvolávajú vážne a potenciálne smrteľné infekcie (ako napr. variant Creutzfeldovej-Jakobovej choroby), je odolných voči štandardným dekontaminačným procesom.

DBAJTE O PRÍRODNÉ PROSTREDIE

STERILIZÁCIA = CHEMICKÉ ODPADY

Používajúc nástroje na viacnásobné použite je potrebná sterilizácia, pri ktorej sa využívajú látke nebezpečné pre životné prostredie. Počas sterilizácie sa používajú silné čistiace prípravky, dezinfekčné prostriedky a riedidlá, ktoré predstavujú nebezpečné odpady.

Pri opätovnej sterilizácii sa väčšinou vždy musí použiť etylénoxid alebo iné prostriedky proti mikroorganizmom – v oboch prípadoch sú to látky nebezpečné pre životné prostredie.

Vďaka používaniu jednorazových spekulí obmedzujete rozsah používania týchto látok nebezpečných pre životné prostredie.

ZAWARTOŚĆ STRONY ZAWIERA REKLAMY WYROBÓW MEDYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DLA PROFESJONALNYCH UŻYTKOWNIKÓW.

STRONA PRZEZNACZONA JEST WYŁĄCZNIE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE LUB ZAJMUJĄCYCH SIĘ UŻYWANIEM LUB OBROTEM WYROBAMI MEDYCZNYMI W RAMACH CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH. WEJŚCIE NA STRONE MOŻLIWE JEST WYŁĄCZNIE PO ZŁOŻENIU PONIŻSZEGO OŚWIADCZENIA:

OŚWIADCZAM, ŻE WYKONUJĘ ZAWÓD MEDYCZNY LUB ZAJMUJĘ SIĘ UŻYWANIEM LUB OBROTEM WYROBAMI MEDYCZNYMI W RAMACH CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH.