Spekulá Invisio majú poískú expertízu vykonanú inštitútom CBT Poznań

V čom spočíva expertíza inštitútu CBT Poznań?

Spekulá Invisio – Skúšky vykonané Centrom skúšok a tovarových expertíz (pol. Centrum Badań Towaroznawczych – CBT)

Skúšky boli vykonané na sterilných gynekologických jednorazových spekulách značky Invisio vo veľkostiach: XXS, XS, S, M, L. Celý proces bol rozdelený na dve skúšky:

  1. Označenie obsahu ftalátov,
  2. Pevnostné skúšky.

Výsledky skúšok potvrdila Ing. Karolina Assman, PhD.

POTVRDENIE, ŽE VÝROBOK NEOBSAHUJE FTALÁTY

Označenie obsahu ftalátov

[DEHP (CAS no 117-81-7), DBP (CAS no 84-74-2), BBP (CAS no 85-68-7), DINP (CAS 28553-12-0, 68515-48-0), DIDP (CAS 26761-40-0, 68515-49-1), DNOP (CAS 117-84-1)] metóda HPLC/DAD. Skúška na obsah ftalátov metódou HPLC/DAD, na limite aplikovateľnosti tejto metódy: 0,5 ppm.

Veľkosť Dátum výroby LOT, Obsah ftalátov
XXS 2015.10 20151010 Nepotvrdené
XS 2015.10 20151010 Nepotvrdené
S 2015.08 20150810 Nepotvrdené
L 2015.10 20151010 Nepotvrdené
M 2015.10 20151010 Nepotvrdené

VYSOKÁ PEVNOSŤ V TLAKU

Skúšky pevnosti v statickom teste stláčania vykonané v dvoch variantoch:

– variant A: stláčajúca sila pôsobiaca na maximálne otvorené lyžice, s rukoväťou zablokovanou kolíkom,

– variant B: stláčajúca sila pôsobiaca na maximálne otvorenú rukoväť, so zatvorenými a zablokovanými lyžicami.

Veľkosť Dátum výroby LOT Priemerná pevnosť v tlaku [Kg] – Variant A Priemerná pevnosť v tlaku [Kg] – Variant B
XXS 2015.10 20151010 7,36 ± 0,50 6,60 ± 0,44
XS 2015.10 20151010 5,56 ± 0,78 5,27 ± 0,90
S 2015.08 20150810 5,47 ± 0,57 7,74 ± 1,38
M 2015.10 20151010 7,25 ± 0,58 5,31 ± 0,78
L 2015.10 20151010 7,62 ± 0,70 4,49 ± 0,22

PREČO SÚ FTALÁTY NEBEZPEČNÉ?

Ftaláty sú soli a estery kyseliny ftalovej. Používajú sa napríklad pri výrobe ftalátovo-glycerínových živíc, ktoré sa používajú ako báza na výrobu lakov a ftalátových farieb, lepidiel (syntetická arabská guma) a niektorých laminátov. Používajú sa aj ako plastifikátory (zmäkčovadlá). [prameň: wikipedia]

Prečo sú ftaláty nebezpečné pre ľudí? Ftaláty negatívne pôsobia na hormonálnu sústavu. Negatívne ovplyvňujú plodnosť žien a mužov, a správny vývoj plodu. Okrem toho zapríčiňujú vznik vrodených chýb, nízku pôrodnú hmotnosť novorodencov a predčasné pôrody.

Okrem toho majú toxický vplyv na obličky a pečeň, a napomáhajú rozvoju alergií a niektorých typov rakoviny.

„Sedemročné deti, ktorých matky počas tehotenstva dýchali vzduch silno znečistený ftalátmi, majú IQ nižšie o približne sedem bodov v porovnaní s rovesníkmi, ktorých matky počas tehotenstva dýchali relatívne čistý vzduch.

Sedem bodov kvocientu IQ je veľmi veľa, takýto rozdiel môže ovplyvniť neskoršie úspechy v škole či v kariére.” [prameň: wikipedia]

Na univerzite v Rochesteri skupina vedcov pod vedením profesora Shanna H. Swan zrealizovala testy na skupine tehotných žien, vzhľadom na obsah ftalátov vo vzorkách moču. Výsledky preukázali, že prítomnosť ftalátov v organizme tehotných žien má negatívny účinok na vývoj plodu. U chlapcov bola pozorovaná zníženia hladina testosterónu a poruchy vývoja pohlavných orgánov. [Prameň]

Máte obavy o vplyv nebezpečných chemických látok na zdravie vašich pacientok?

Používajúc gynekologické spekulá Invisio máte istotu, že vaše pacientky sú bezpečné.

Naše spekulá neobsahujú nebezpečné ftaláty, čo potvrdzuje expertíza vykonaná inštitútom CBT Poznań.

ZAWARTOŚĆ STRONY ZAWIERA REKLAMY WYROBÓW MEDYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DLA PROFESJONALNYCH UŻYTKOWNIKÓW.

STRONA PRZEZNACZONA JEST WYŁĄCZNIE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE LUB ZAJMUJĄCYCH SIĘ UŻYWANIEM LUB OBROTEM WYROBAMI MEDYCZNYMI W RAMACH CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH. WEJŚCIE NA STRONE MOŻLIWE JEST WYŁĄCZNIE PO ZŁOŻENIU PONIŻSZEGO OŚWIADCZENIA:

OŚWIADCZAM, ŻE WYKONUJĘ ZAWÓD MEDYCZNY LUB ZAJMUJĘ SIĘ UŻYWANIEM LUB OBROTEM WYROBAMI MEDYCZNYMI W RAMACH CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH.