Je vhodné používat jednorázová spekula?

VÝHODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ JEDNORÁZOVÝCH SPEKULŮ

Jednorázové nářadí je mezi lékaři stále populárnější. Základní výhody spojené s používáním jednorázových spekulů, mj. jsou:

 1. Větší výkonnost vyplývající z úspory času z důvodu nepotřebného čištění a sterilizace nářadí,
 2. Úspora vyplývající z nepotřebného nákupu autoklávu, sterilizačních prostředků a práce personálu,
 3. Větší bezpečnost pacientek – používání jednorázového nářadí omezuje riziko výskytu křížových infekcí,
 4. Větší komfort pacientek – plastová spekula způsobují menší dyskomfort v průběhu vyšetřování, než kovová spekula (vícenásobného použití).

POUŽÍVÁNÍ JEDNORÁZOVÝCH SPEKULŮ JE ÚSPOROU ČASU

V případě spekulumů vícenásobného použití proces používání je následující:

 1. Provedení zákroku v průběhu vyšetřování pacientky
 2. shromáždění a přeprava použitého spekula do sterilizace
 3. Očištění spekula
 4. Dezinfekce a sterilizace
 5. Kontrola a opětovná přeprava spekula

Čas, který je potřebný do přechodu celým procesem (v závislosti od počtu pacientek) – až 1,75 h/den

Jednorázová spekula umožňují vyhnout se mnoha časově náročným činnostem a proces používání je následující:

 1. Provedení zákroku v průběhu vyšetřování pacientky
 2. Vyhození spekula
 3. Utilizace

Jednorázová spekula nevytvářejí dodatečné činnosti vyžadující vynaložení určeného času.

VĚTŠÍ BEZPEČNOST PACIENTEK

Účinná sterilizace zařízení vícenásobného použití(v tom spekulumů) je důležitá pro minimalizaci rizika infekce spojeného se zdravotním ošetřením. Avšak mnoho z těchto infekčních činitelů, kteří vyvolávají vážné a potenciálně smrtelné infekce (takové jako varianta nemoci Creutzfeldta-Jakoba), je odolných vůči standardnímu procesu dekontaminace.

Nářadí jednorázového použití zaručují čistý a sterilní výrobek pro každou pacientku, čímž napomáhají významnému omezení rizika jejího nakažení křížovou cestou.

DBEJTE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

STERILIZACE = CHEMICKÉ ODPADY

Používání nářadí vícenásobného použití je spojeno s nutností sterilizace, pro níž se využívají látky nebezpečné pro životní prostředí. V průběhu procesu sterilizace se používají silné detergenty, dezinfekční prostředky a rozpouštědla, které jsou nebezpečnými odpady.

Opětovná sterilizace téměř vždy vyžaduje použití etylenoxidu nebo prostředků likvidující mikroorganizmy – v obou případech je to nebezpečné pro životní prostředí.

Používajíc jednorázová spekula omezujete rozsah používání těchto látek, nebezpečných pro životní prostředí.

ZAWARTOŚĆ STRONY ZAWIERA REKLAMY WYROBÓW MEDYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DLA PROFESJONALNYCH UŻYTKOWNIKÓW.

STRONA PRZEZNACZONA JEST WYŁĄCZNIE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE LUB ZAJMUJĄCYCH SIĘ UŻYWANIEM LUB OBROTEM WYROBAMI MEDYCZNYMI W RAMACH CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH. WEJŚCIE NA STRONE MOŻLIWE JEST WYŁĄCZNIE PO ZŁOŻENIU PONIŻSZEGO OŚWIADCZENIA:

OŚWIADCZAM, ŻE WYKONUJĘ ZAWÓD MEDYCZNY LUB ZAJMUJĘ SIĘ UŻYWANIEM LUB OBROTEM WYROBAMI MEDYCZNYMI W RAMACH CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH.