Spekula Invisio mají polskou expertizu CBT Poznaň

V čem spočívá expertiza CBT Poznaň?

Spekula Invisio – vyšetření w Centrum zbožíznaleckých zkoušek (CBT)

Spekula Invisio mají polskou expertizu CBT (dříve CBiET) získanou v Ekonomické univerzitě v Poznani.

Zkouškám byla podrobena sterilní gynekologická spekula jednorázového použití značky Invisio v rozměrech: XXS, XS, S, M, L. Celý proces byl rozdělen na dva druhy zkoušek:

  1. Označení obsahu ftalátů,
  2. Zkoušky trvanlivosti.

Výsledky byly potvrzeny dr ing. Karolinou Assman.

POTVRZENÍ NEPŘÍTOMNOSTI OBSAHU FTALÁTŮ

Označení obsahu ftalátů

[DEHP (CAS no 117-81-7), DBP (CAS no 84-74-2), BBP (CAS no 85-68-7), DINP (CAS 28553-12-0, 68515-48-0), DIDP (CAS 26761-40-0, 68515-49-1), DNOP (CAS 117-84-1)] metodou HPLC/DAD. Vyšetření obsahu ftalátů metodou HPLC/DAD, mezi kvantifikace metody: 0,5 ppm.

Rozměr Datum výroby LOT Obsah ftalátů
XXS 2015.10 20151010 Nezjištěno
XS 2015.10 20151010 Nezjištěno
S 2015.08 20150810 Nezjištěno
M 2015.10 20151010 Nezjištěno
L 2015.10 20151010 Nezjištěno

WYSOKÁ PEVNOST V TLAKU

Zkouška pevnosti v statickém testu tlaku v dvou variantách:

– varianta A: tlačná síla přiložená do maximálně rozevřených lžic, při kolíkem zablokované rukojeti,

– varianta B: tlačná síla přiložená do maximálně rozevřené rukojeti, při uzavřených a zablokovaných lžících.

Rozměr Datum výroby LOT Průměrná pevnost v tlaku[Kg] – varianta A Průměrná pevnost v tlaku[Kg] – varianta B
XXS 2015.10 20151010 7,36 ± 0,50 6,60 ± 0,44
XS 2015.10 20151010 5,56 ± 0,78 5,27 ± 0,90
S 2015.08 20150810 5,47 ± 0,57 7,74 ± 1,38
M 2015.10 20151010 7,25 ± 0,58 5,31 ± 0,78
L 2015.10 20151010 7,62 ± 0,70 4,49 ± 0,22

PROČ JSOU FTALÁTY NEBEZPEČNÉ?

Ftaláty, jsou soli a estery kyseliny ftalové. Jsou mj. používané na výrobu ftalátovo-glycerinových pryskyřic (tzv. glyftalů), které jsou základnou pro laky, ftalové barvy, lepidla (syntetická arabská guma) a některé lamináty. Jsou rovněž používané jako plastifikátory. [zdroj: wikipedie]

Proč jsou ftaláty nebezpečné pro člověka? Ftaláty narušují náležitou práci hormonálního systému. Mají negativní vliv na fertilitu žen i mužů a na rozvoj plodu. Mimoto způsobují výskyt vrozených vad, nízké porodní hmotnosti novorozenců a předčasných porodů.

Navíc mají toxický vliv na ledviny a játra a napomáhají rozvoji alergie a některých nádorů.

„Sedmiletí, jejichž matky v těhotenství dýchaly vzduch silně znečištěný ftaláty, mají IQ nižší o přibližně sedm bodů od těch vrstevníků, jejichž matky dýchaly vzduch poměrně čistší.

Sedm bodů v měřítku IQ je velmi mnoho, takový rozdíl může velmi ovlivnit pozdější úspěchy v škole a v práci.” [zdroj: wikipedie]

Na Univerzitě v Rochester skupina vědců pod vedením profesora Shanna H. Swan provedla vyšetřování skupiny těhotných žen, z hlediska přítomnosti ftalátů ve vzorcích moče. Výsledky prokázaly, že přítomnost ftalátů v organizmu těhotných matek negativně ovlivňovala na rozvoj plodu. Byla pozorována snížená hladina testosteronu u chlapců a poruchy rozvoje pohlavních orgánů. [Zdroj]

Obáváte se o vliv nebezpečných chemických látek na zdraví svých pacientek?

Používajíc gynekologická spekula Invisio můžete být jistý, že bezpečnost pacientek je zajištěna.

Naše spekula jsou bez nebezpečných ftalátů, co potvrzuje polská expertiza CBT Poznaň.

 

ZAWARTOŚĆ STRONY ZAWIERA REKLAMY WYROBÓW MEDYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DLA PROFESJONALNYCH UŻYTKOWNIKÓW.

STRONA PRZEZNACZONA JEST WYŁĄCZNIE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE LUB ZAJMUJĄCYCH SIĘ UŻYWANIEM LUB OBROTEM WYROBAMI MEDYCZNYMI W RAMACH CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH. WEJŚCIE NA STRONE MOŻLIWE JEST WYŁĄCZNIE PO ZŁOŻENIU PONIŻSZEGO OŚWIADCZENIA:

OŚWIADCZAM, ŻE WYKONUJĘ ZAWÓD MEDYCZNY LUB ZAJMUJĘ SIĘ UŻYWANIEM LUB OBROTEM WYROBAMI MEDYCZNYMI W RAMACH CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH.