Politika soukromí

1. Všeobecné informace.

Operátorem Servisu invisiospec.com je Meringer Sp. z o.o. (s.r.o.) ul. Dobrzecka 95/8a 62-800 Kalisz.
Servis realizuje funkce získávání informací o uživatelích a jejich chování následujícím způsobem:
Prostřednictvím dobrovolně zavedených do formulářů informací.
Prostřednictvím zápisů v koncových zařízeních souborů cookie (tzv. “koláčky”).
Prostřednictvím shromaždování logů serveru www hostingovým operátorem název.pl, fungujícího na adrese nazwa.pl.

2. Informace ve formulářích.

Servis shromažduje informace dobrovolně uživatelem.
Servis může mimoto zapsat informace o parametrech spojení (označení času, adresa IP)
Údaje ve formuláři nejsou zpřístupňované třetím subjektům jinak, než se souhlasem uživatele.
Údaje uvedené ve formuláři mohou stanovit soubor potenciálních zákazníků, zaregistrovaný operátorem servisu  v registru vedeném Generálním inspektorem ochrany osobních údajů.
Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávané s cílem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. s cílem provedení procesu obsluhy servisního přihlášení nebo kontaktu.
Údaje uvedené ve formulářích mohou být odevzdané subjektům technicky realizujícím některé služby – zvláště se to týká odevzdávání informací o majiteli registrované dojeny do subjektů, které jsou operátory internetových domén, servisů obsluhujících platby nebo také jiných subjektů, s kterými operátor Servisu v tom rozsahu spolupracuje.

3. Informace o souborech cookies.

Servis využívá soubory cookies.
Soubory cookies (tzv. „koláčky”) ustanovují informatické údaje, zvláště textové soubory, které jsou přechovávané v koncovém zařízení uživatele servisu a jsou určené k používaní internetových stránek servisu. Cookies obyčejně obsahují název internetové stránky, z které pocházejí, čas jejich přechovávání na koncovém zařízení a unikátní číslo.
Subjektem umisťujícím na koncovém zařízení uživatele servisu soubory cookies a získávajícím k nim přístup je operátor servisu.
Soubory cookies jsou využívané v následujících situacích:
tvorba statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem uživatelé servisu využívají internetové stránky, co umožňuje zlepšování jejich struktury a obsahu;
udržení session uživatele servisu (po přihlášení), díky které uživatel nemusí na každé podstránce servisu opětovně zapisovat login a heslo;
určování profilu uživatele s cílem promítnutí mu přizpůsobených materiálů v reklamních sítích, zvláště sítě Google.
V rámci servisu jsou používané dva základní druhy souborů cookies: „relační” (session cookies) a „stálé” (persistent cookies). Cookies „relační” jsou soubory prozatímní, které jsou přechovávané v koncovém zařízení uživatele do času odhlášení, opuštění internetové stránky nebo vypnutí programového vybavení (internetové prohlížečky). „Stálé” soubory cookies jsou přechovávané v koncovém zařízení uživatele po dobu určenou v parametrech souborů cookies nebo do času jejich odstranění uživatelem.
Programové vybavení k prohlížení internetových stránek (internetová prohlížečka) obyčejně implicitně připouští přechovávání souborů cookies v koncovém zařízení uživatele. Uživatelé servisu mohou provést změny nastavení v tomto rozsahu. Internetová prohlížečka umožňuje odstranění souborů cookies. Je také možné automatické blokování souborů cookies. Podrobné informace na toto téma obsahuje pomoc nebo dokumentace internetové prohlížečky.
Omezení používání souborů cookies mohou ovlivnit některé funkčnosti dostupné na internetových stránkách servisu.
Soubory cookies umisťované v koncovém zařízení uživatele servisu mohou být využívané rovněž spolupracujícími s operátorem servisu objednavatelů reklam a partnerů.
Doporučujeme se seznámit s politikou ochrany soukromí těchto firem, pro poznání zásad využívání souborů cookie využívané v statistikách: Politika ochrany soukromí Google Analytics
Soubory cookie mohou být využívané reklamními sítěmi, zvláště sítí Google, k promítání reklam přizpůsobených způsobu, jakým uživatel využívá servis. Pro tento cíl mohou zachovat informace o stezce navigace uživatele nebo době zůstávání na dané straně.
V oblasti informací o preferencích uživatele shromaždovaných reklamní sítí Google uživatel může prohlížet a editovat informace vyplývající ze souborů cookies pomocí nářadí: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logy serveru.

informace o některých jednáních uživatelů podléhají logování v serverové vrstvě. Tyto údaje jsou využívané výlučně pro administraci servisu a pro zajištění co nejlepší obsluhy poskytovaných hostingových služeb.
Prohlížené zásoby jsou identifikované prostřednictvím adres URL. Mimoto zápisu mohou podléhat:
čas příchodu otázky,
čas zaslání odpovědi,
název stanice zákazníka – identifikace realizovaná protokolem HTTP,
informace o chybách jaké se vyskytly při realizaci transakce HTTP,
adresa URL strany předtím navštívené uživatelem (referer link) – v případě kdy přechod do servisu se uskutečnil odkazem,
informace o prohlížečce uživatele,
Informace o adrese IP.
Výše uvedené údaje nejsou spojované s konkrétními osobami prohlížejícími stránky.
Výše uvedené údaje jsou využívané pouze pro administrování serveru.

5. Zpřístupnění údajů.

Údaje podléhají zpřístupnění vnějším subjektům výlučně v právně povolených mezích.
Údaje umožňující identifikaci fyzické osoby jsou zpřístupňované výlučně se souhlasem dotyčné osoby.
Operátor může mít povinnost poskytování informací shromážděných servisem zplnomocněným orgánům na základě právoplatných požadavků v rozsahu vyplývajícím z požadavku.

6. Spravování souborů cookies – jak v praxi vyjadřovat a odmítat souhlas?

Jestliže uživatel nechce dostávat soubory cookies, může změnit nastavení prohlížečky. Upozorňujeme, že vypnutí obsluhy souborů cookies nezbytných pro procesy ověřování, bezpečnosti, udržení preferencí uživatele může ztížit, a v krajních případech může znemožnit využívání stránek www.

ZAWARTOŚĆ STRONY ZAWIERA REKLAMY WYROBÓW MEDYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DLA PROFESJONALNYCH UŻYTKOWNIKÓW.

STRONA PRZEZNACZONA JEST WYŁĄCZNIE DLA OSÓB WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE LUB ZAJMUJĄCYCH SIĘ UŻYWANIEM LUB OBROTEM WYROBAMI MEDYCZNYMI W RAMACH CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH. WEJŚCIE NA STRONE MOŻLIWE JEST WYŁĄCZNIE PO ZŁOŻENIU PONIŻSZEGO OŚWIADCZENIA:

OŚWIADCZAM, ŻE WYKONUJĘ ZAWÓD MEDYCZNY LUB ZAJMUJĘ SIĘ UŻYWANIEM LUB OBROTEM WYROBAMI MEDYCZNYMI W RAMACH CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH.