Werden Sie der Vertreiber der Spekuli Invisio

Füllen Sie den einfachen Fragebogen darunter aus.

Email: export@invisiospec.com

Tel.  0048 223001180

Nach dem Versand der Anmeldung kontaktieren wir uns mit Ihnen innerhalb von 24 Stunden.

POTWIERDZAM, ŻE JESTEM PROFESJONALNYM UŻYTKOWNIKIEM I WYKONUJĘ ZAWÓD MEDYCZNY

ZAWARTOŚĆ STRONY PRZEZNACZONA JEST TYLKO DLA PROFESJONALNYCH UŻYTKOWNIKÓW WYKONUJĄCYCH ZAWODY MEDYCZNE LUB ZAJMUJĄCYCH SIĘ UŻYWANIEM LUB OBROTEM WYROBAMI MEDYCZNYMI W RAMACH CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH. STRONA I JEJ ZAWARTOŚĆ NIE JEST PRZEZNACZONA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPROFESJONALNYCH (NIE WYKONUJĄCYCH ZAWODÓW MEDYCZNYCH).